RoboCup机器人赛场内设有观众体验区 多种机器人可现场体验(组图)

 • 来源:万家热线
 • 我要评论0
 • 分享
 • 第19届RoboCup机器人世界杯赛 2015机器人世界杯
 • 第19届RoboCup机器人世界杯赛 2015机器人世界杯
 • 第19届RoboCup机器人世界杯赛 2015机器人世界杯
 • 第19届RoboCup机器人世界杯赛 2015机器人世界杯
 • 第19届RoboCup机器人世界杯赛 2015机器人世界杯
 • 第19届RoboCup机器人世界杯赛 2015机器人世界杯
 • 第19届RoboCup机器人世界杯赛 2015机器人世界杯
 • 第19届RoboCup机器人世界杯赛 2015机器人世界杯
 • 第19届RoboCup机器人世界杯赛 2015机器人世界杯

网友评论

发 表 评论内容仅代表用户观点,本站保持中立